1. Vùng cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

2. Vùng cung cấp dịch vụ truy cập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ truy cập vô tuyến WCDMA
  • Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu hướng xuống (Vdmin): 1 Mbit/s.

  • Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vd): 1 Mbit/s.

  • Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (Vu): 256 Kbit/s.


3. Vùng cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE-Advance
  • Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu theo hướng xuống (Vdmin): 5 Mbit/s.

  • Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vd): 16 Mbit/s.

  • Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (Vu): 8 Mbit/s.


Vùng cung cấp dịch vụ được xây dựng với độ chính xác cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tại một vài vị trí, vùng cung cấp dịch vụ có thể sai khác (do ảnh hưởng của địa hình, công trình, thiết bị đầu cuối,...). Để phản ánh chất lượng dịch vụ di động của Wintel, kính mong Quý khách hàng liên hệ tổng đài 1800556883.