HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APN

APN tên gọi tiếng Anh là Access Point Name, có nghĩa là điểm truy cập. Nếu bạn đã đăng ký 4G Wintel mà vẫn không truy cập internet được, nguyên nhân có thể do chưa cài đặt điểm truy cập APN trên thiết bị. Khi đó, bạn cần cài đặt APN để giúp kết nối và sử dụng internet, phục vụ nhu cầu giải trí và làm việc mỗi ngày.

Bước 1:

Từ màn hình chính, chọn “Cài đặt”, vào mục “Kết nối".

Bước 2:

Chọn “Các mạng di động".

Bước 3:

Chọn “Điểm truy cập”. Trong trường hợp điện thoại có 2 SIM, bạn chọn SIM muốn thực hiện cài đặt APN.

Bước 4:

Tại đây, chọn “Thêm” để tạo điểm truy cập mới và nhập APN là “m9-wintel”, các trường khác bỏ trống. Sau đó, lưu APN mới tạo và khởi động lại thiết bị để sử dụng internet.