Danh sách điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Wintel:

Điểm CCDVVT Wintel 01

Tầng 4, V1 Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

 

Điểm CCDVVT Wintel 02

Tầng 1, V4 Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.