1. Điều kiện Chuyển chủ quyền (CCQ):

- Chủ thuê bao Wintel phải đủ điều kiện sau:

o Đã được đăng ký chính chủ. Thông tin chính chủ bao gồm:

   + Họ tên chủ thuê bao;

   + Ngày tháng năm sinh chủ thuê bao;

   + Số giấy tờ chứng thực (CMND/CCCD/Hộ chiếu);

   + Ngày cấp giấy tờ chứng thực;

   + Nơi cấp giấy tờ chứng thực.

o Chính chủ thuê bao đó là người thực hiện CCQ.

o Thuê bao Wintel CCQ không nắm trong thời gian và tình trạng xử lý tranh chấp số.

o Thuê bao CCQ phải sử dụng tối thiểu số thời gian quy định không nằm trong danh sách chờ chuyển mạng giữ số (“MNP”).

- Người được CCQ phải đủ điều kiện để CCQ. Điều kiện:

o Số lượng thuê bao Wintel đang hoạt động <3 thuê bao;

o Thuê bao Wintel CCQ không nắm trong thời gian và tình trạng xử lý tranh chấp số.

- Thực hiện chuyển đổi tại điểm các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Mobicast ("CCDVVT").

- Trường hợp tại khu vực KH không gần bất kỳ CCDVVT nào của Mobicast có thể thực hiện bằng hình thức CCQ trực tuyến (Quy định cụ thể tại mục 2.2.3).

2. Các trường hợp CCQ:

2.1. Trường hợp 1: CCQ tại điểm CCDVVT có cả chủ thuê bao và người được chuyển

- Chủ thuê bao:

o Cung cấp giấy tờ chứng thực (CMND/CCCD/Hộ chiếu) bản gốc;

o Cung cấp sim của số thuê bao muốn CCQ và Hợp đồng (nếu có);

o Cung cấp chính xác và đầy thông tin về số thuê bao muốn sang tên (số thuê bao thường xuyên liên lạc (“TXLL”) trong 3 tháng giao kết (5 số TXLL với sim thường; 10 số TXLL với sim số đẹp), dịch vụ đang có trong sim, tài khoản đang có, thẻ nạp gần nhất….)

- Người được chuyển: Cung cấp giấy tờ chứng thực (CMND/CCCD/Hộ chiếu) bản gốc.

- Cả chủ thuê bao và người được chuyển cùng chụp ảnh chân dung và ký tên vào biên bản cam kết chuyển chủ quyền sim Wintel (Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ).

2.2. Trường hợp 2: Chỉ có người được CCQ, chủ thuê bao không đến được điểm CCDVVT

- Chủ thuê bao vì nhiều lý do không đến được điểm CCDVVT thì cần phải có Giấy ủy quyền của chủ thuê bao (có xác nhận của chính quyền địa phương) thực hiện chuyển đổi.

- Cung cấp giấy tờ chứng thực (CMND/CCCD/Hộ chiếu) bản gốc của chủ thuê bao và người được CCQ;

- Cung cấp sim của số thuê bao muốn CCQ và Hợp đồng (nếu có);

- Cung cấp chính xác và đầy thông tin cửa hàng yêu cầu về số thuê bao muốn sang tên (số thuê bao thường xuyên liên lạc trong 3 tháng giao kết (5 số TXLL với sim thường; 10 số TXLL với sim số đẹp), dịch vụ đang có trong sim, tài khoản đang có, thẻ nạp gần nhất….) trong Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ.;

- Cung cấp chân dung của chủ thuê bao và chụp ảnh chân dung trực tiếp người được CCQ

- Ký tên xác nhận vào biên bản chuyển đổi chủ quyền (Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ).

2.3. TH3: CCQ online (chỉ áp dụng có cả chủ thuê bao và người được CCQ)

- Trường hợp tại khu vực KH không gần bất kỳ CCDVVT nào của Mobicast có thể thực hiện bằng hình thức CCQ trực tuyến chủ thuê bao Wintel và người được chuyển chủ quyền gửi đầy đủ thông tin sau về email dvkh@wintel.vn:

o Chủ thuê bao:

   Gửi bản chụp/scan giấy tờ chứng thực (CMND/CCCD/Hộ chiếu) bản gốc

   Ảnh chụp sim của số thuê bao muốn CCQ;

   Ảnh chân dung chủ thuê bao;

   Hợp đồng (nếu có).

o Người được CCQ:

   Gửi bản chụp/scan giấy tờ chứng thực (CMND/CCCD/Hộ chiếu) bản gốc

   Ảnh chân dung người được CCQ.

o Cung cấp chính xác và đầy thông tin về số thuê bao muốn sang tên (số thuê bao thường xuyên liên lạc trong 3 tháng giao kết (5 số TXLL với sim thường; 10 số TXLL với sim số đẹp), dịch vụ đang có trong sim, tài khoản đang có, thẻ nạp gần nhất….) trong Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ.

o Gửi biên bản cam kết chuyển chủ quyền sim Wintel (Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ) có đầy đủ chữ ký của chủ thuê bao và người được CCQ.

o Đoạn băng video ghi lại quá trình cả chủ cũ và chủ mới tiến hành ký biên bản chuyển đổi chủ quyền (Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ)

3. Cước phí chuyển chủ quyền thuê bao Wintel

- Nếu sử dụng sim cũ: Cước phí chuyển đổi chủ quyền là 0đ/lần chuyển (miễn phí chuyển đổi và các phí phát sinh chuyển phát giấy tờ - nếu có).

- Nếu thay sim mới: phí đổi sim trắng 25.000đ và phí phát sinh chuyển phát sim (nếu có).

4. Cam kết thời gian sử dụng:

- Sim thường: Tối thiểu sử dụng 10 ngày trước khi chuyển đổi chủ quyền.

- Sim số đẹp: theo chính sách quy định kho số số từng giai đoạn cụ thể.

5. Đối tượng áp dụng: toàn bộ thuê bao Khách hàng Wintel.