Hiện tại Wintel chưa có chính sách cụ thể trong trường hợp này. Chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.