CHÍNH SÁCH THUÊ BAO NGÀY THÁNG NĂM SINH (NTNS)


Đối với thuê bao NTNS, Khách hàng cam kết thực hiện các chính sách chi tiết như sau:

1.    Thời gian kích hoạt thuê bao NTNS
Thuê bao Wintel có định dạng Ngày sinh có thời hạn kích hoạt là 15 ngày kể từ ngày đấu Kit thành công.
Trường hợp đặc biệt khi bên vận chuyển giao hàng chậm quá 15 ngày: hệ thống không thu hồi và vẫn giữ sim số cho KH, thời gian để kích hoạt được tăng lên thành 60 ngày kể từ ngày đấu nối, sau 60 ngày nếu KH không kích hoạt, thuê bao sẽ bị thu hồi.

2.    Cước cam kết, Thời hạn cam kết với thuê bao NTNS:
a)     Đối với mỗi loại thuê bao NTNS sẽ có các gói Cước cam kết và Ưu đãi khác nhau.
b)     Chu kỳ thanh toán Cước cam kết: 30 ngày (Kỳ thanh toán đầu tiên tính từ thời điểm kích hoạt Sim thuê bao).
c)     Thời hạn thanh toán Cước cam kết: Trong vòng 05 (năm) ngày tính từ ngày đầu tiên của kỳ thanh toán Cước cam kết tương ứng).
d)     Thời hạn cam kết: 12 tháng hoặc 24 tháng.

3.    Lưu ý: 
Trường hợp Khách Hàng không thực hiện đúng cam kết thanh toán nói trên, MOBICAST sẽ thực hiện chính sách đối với sim thuê bao như sau:
a)     Trường hợp Khách Hàng thanh toán Cước cam kết chậm quá 05 (năm) ngày từ ngày đến hạn thanh toán, MOBICAST sẽ khoá một chiều sim thuê bao của Khách Hàng.
b)     Sau 30 (ba mươi) ngày từ thời điểm sim thuê bao của Khách Hàng bị khoá một chiều nêu tại điểm a nêu trên, MOBICAST sẽ khoá hai chiều sim thuê bao của Khách Hàng.
c)     Sau 10 ngày từ thời điểm sim thuê bao của Khách Hàng bị khoá hai chiều nêu tại điểm b nêu trên, MOBICAST sẽ huỷ Hợp đồng cung cấp dịch vụ thông tin di động với Khách Hàng và thu hồi số thuê bao về kho số của MOBICAST. Các khoản mà Khách Hàng đã thanh toán cho MOBICAST sẽ không được hoàn lại. Khách Hàng có nhu cầu sử dụng lại số thuê bao vui lòng thực hiện thủ tục mua sim thuê bao theo hướng dẫn.
d)  Thuê bao hết thời hạn cam kết sẽ được hưởng chính sách như Thuê bao thường.

Thời gian áp dụng: từ ngày 15/01/2021
Mọi thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài: 19002155 (1000đ/phút)